Facebook
Twitter
YouTube

Novice (RSS)

23. 12. 2014
Večje naravne in druge nesreče med letoma 1995 in 2014
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (nadomestil je Zakon o obrambi in zaščiti) že 20 let ureja področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ob obletnici smo pripravili pregled večjih nesreč, s katerimi smo bili soočeni v tem obdobju. Za Slovenijo velja, da poplave, zemeljski plazovi, požari in potresi pomenijo največjo nevarnost za ljudi in okolje ter da imamo ob naravnih ujmah relativno malo žrtev in veliko gmotno škodo. V obdobju med letoma 1995 in 2014 samo v letih 1996, 2002 in 2011 ni bilo večjih naravnih in drugih nesreč.
16. 12. 2014
20 let sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu je bila priložnostna slovesnost ob 20. obletnici delovanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 29. oktobra 1994 je Državni zbor RS sprejel Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (pred tem je to urejal Zakonu o obrambi in zaščiti), ki je še danes temelj tega ključnega področja nacionalne varnosti - z nesrečami se soočamo vsak dan in naravne nesreče so vse bolj preteče. 44 organizacij in društev, ki delujejo v sistemu že več kot dvajset let, ter 13 posameznikov je prejelo spominska priznanja.

12. 12. 2014
Vabilo na patruljni tek na smučeh
Pripadnice in pripadniki sil za zaščito, reševanje in pomoč ste vljudno vabljeni na 44. tradicionalno tekmovanje Civilne zaščite, Policije in Slovenske vojske  v patruljnem teku na smučeh. Tekmovanje bo v soboto, 10. januarja 2015, s pričetkom ob 9.30 na Rudnem polju na Pokljuki.

Prosimo, da pošljete prijave do vključno 19. decembra 2014, s poimenskim seznamom tekmovalk in tekmovalcev in navedbo kategorije.

9. 12. 2014
Dobro sodelovanje z Madžarsko na področju zaščite in reševanja

V ponedeljek, 8. decembra 2014, je v Moravskih Toplicah potekala 16. redna letna seja stalne slovensko-madžarske mešane komisije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki deluje na podlagi meddržavnega sporazuma o sodelovanju tem področju. Na seji mešane komisije, ki izmenično poteka v drugi državi, je bilo predstavljeno poročilo o skupnih aktivnostih v preteklem obdobju. Sodelovanje je bilo najintenzivnejše na obmejnem območju in pri evropskih projektih. Ob septembrskih poplavah na obeh straneh meje je potekalo vzajemno obveščanje in izmenjava informacij, pomoč v materialnih sredstvih pa ni bila potrebna. 

5. 12. 2014
Kamnik prejel priznanje Urada OZN za zmanjšanje tveganj nesreč

V okviru Urada Organizacije združenih narodov za zmanjšanje tveganja nesreč od leta 2010 poteka pobuda Odporni na nesreče – moje mesto se pripravlja z namenom, da se lokalne skupnosti čim bolj vključijo v prizadevanja za zmanjšanje tveganj za naravne in druge nesreče. Kamnik se je priključil tej iniciativi in danes kot prvo slovensko mesto prejel priznanje Mesto in občina, odporna na nesreče ter se pridružil več kot 2.200 mestom na svetu, ki so takšno priznanje že prejela.

3. 12. 2014
Priznanje upravi za pomoč Hrvaški ob poplavah

V Krapini na Hrvaškem je bila v sredo, 3. decembra 2014, slovesnost, na kateri so se zahvalili tudi državam, ki so Hrvaški pomagale ob letošnjih katastrofalnih poplavah. Na slovesnosti, ki jo je pripravila Državna uprava za zaščito in reševanje Hrvaške in ki je bila pod pokroviteljstvom predsednika Hrvaške Iva Josipovića, so zahvalno plaketo Upravi Republike Slovenije  za zaščito in reševanje izročili Darku Butu, generalnemu direktorju. Slovenija je v duhu dobrososedskih odnosov Hrvaški ponudila takojšnjo pomoč s sredstvi za protipoplavno zaščito, državi pa s projektom Mura 2015 načrtujeta skupne aktivnosti za izboljšanje ukrepanja ob poplavah.

 

   

ČASOVNO OBDOBJE