Facebook
Twitter
YouTube

Novice (RSS)

30. 11. 2014
Priprava in izvedba 1. štabne vaje za module civilne zaščite v ok
Na Brdu pri Kranju med 29. 11. in 3. 12. 2014 poteka 1. štabna vaja za module civilne zaščite, ki jo v sodelovanju z Evropsko komisijo izvaja konzorcij sorodnih služb s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami iz Nemčije, Belgije, Hrvaške in Slovenije. Vaje se udeležuje 19 strokovnjakov iz 10 držav članic Evropske unije (Belgija, Finska, Francija, Grčija, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Nemčija, Norveška, Velika Britanija).
28. 11. 2014
Nova številka revije UJMA

Izšla je 28. številka revije za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jo enkrat letno izda Uprava RS za zaščito in reševanje. Tokratna številka, ki obravnava nesreče v letu 2013, obsega 319 strani ter je na voljo v knjižni in elektronski obliki.

Brezplačen izvod lahko naročite na naslovu ujma@urszr.si.
Elektronsko verzijo revije pa najdete na tej povezavi: Ujma 28

 

27. 11. 2014
Končana vaja NEK 2014

Državna vaja NEK 2014, potekala je 26. in 27. novembra na lokacijah v Krškem, Brežicah, Sevnici, Kostanjevici na Krki, v Celju, Mariboru, Novem mestu, Trbovljah in Ljubljani, se je končala danes ob 15.30. Vodja vaje Darko But je ob koncu povedal: »Vaja je potekala po načrtu. Sodelovalo je več kot 370 udeležencev. Temeljita analiza vaje bo narejena v mesecu dni.« Romana Lah, namestnica glavnega republiškega inšpektorja Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami pa: »Nekaj nedorečenosti in neusklajenosti smo zaznali in jih bo treba v prihodnje odpraviti. Temu so vaje namenjene – tudi preverjanju in izboljšanju načrtov za ukrepanje.«

 

 

 

20. 11. 2014
Državna vaja NEK 2014

26. in 27. novembra 2014 bo državna in štabna vaja NEK 2014. Potekala bo v Krškem, Brežicah, Sevnici, Kostanjevici na Krki in Ljubljani, kjer so sedeži štabov Civilne zaščite in nosilcev načrtovanja (NEK, občine, regija, ministrstva, vladne službe). Vaja je redni del preverjanja načrtov zaščite in reševanja, ki so pripravljeni za ukrepanje ob morebitni nesreči v Nuklearni elektrarni Krško in jedrskih elektrarnah drugod. Zadnja takšna vaja je bila leta 2008. Scenarij letošnje vaje predvideva nevarnost širjenja radioaktivnega oblaka v okolico zaradi izrednega dogodka v elektrarni. To bo predvsem štabna vaja, zato reševalne službe ne bodo aktivirane in tudi prebivalci ne bodo neposredno vključeni v dogajanje.

19. 11. 2014
Prenovljena zgibanka

V teh dneh bodo gospodinjstva v 10-km pasu okoli Nuklearne elektrarne Krško prejela prenovljeno zgibanko  z naslovom »Kako bi ravnali v primeru jedrske nesreče«. Izdala jo je Nuklearna elektrarna Krško v sodelovanju z občinama Brežice in Krško, Upravo za jedrsko varnost in Upravo za zaščito in reševanje. Z njo se bodo  prebivalci v okolici elektrarne ponovno seznanili z zaščitnimi ukrepi, saj dobra pripravljenost omogoča učinkovito ukrepanje in blaži posledice nesreče. Je tudi uvod v letošnjo državno vajo sil za zaščito in reševanje NEK 2014, ki bo 26. in 27. novembra 2014 in je del rednega preverjanja načrtov zaščite in reševanja za ukrepanje ob morebitni jedrski in radiološki nesreči.

18. 11. 2014
Tečaj za vodstveni kader operativnih reševalnih enot

V okviru Programa za krepitev sodelovanja z državami kandidatkami in potencialnimi kandidatkami Zahodnega Balkana na področju civilne zaščite – faza 2 (projekt IPA CZ 2) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje s konzorcijskimi partnerji na Kosovu od 17. do 21. novembra 2014 organizira tečaj za vodstveni kader operativnih reševalnih enot in za člane enot, ki so namenjeni na misije v tujini. Tečaja se udeležuje 20 reševalcev iz Albanije, Črne gore, Kosova, Makedonije in Turčije.

 

18. 11. 2014
Sklepna konferenca projekta EU GOAL

20. novembra 2014 bo v Celovcu sklepna konferenca projekta EU GOAL z naslovom Vodenje in izvajanje intervencij ob čezmejnih nesrečah in nezgodah, namenjena bo kratki predstavitvi rezultatov projekta ter potrditvi pomembnosti nadaljnjega čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo na področju zaščite, reševanja in pomoči.

14. 11. 2014
Satelitski posnetki poplavljenih območij

 Tudi ob tokratnih poplavah je Uprava RS za zaščito in reševanje, kot nacionalna kontaktna točka za storitve hitrega kartiranja satelitskih posnetkov Copernicus EMS,  zaprosila za satelitsko snemanje prizadetih območij (v sodelovanju z Agencijo RS za okolje in Uradom za meteorologijo), saj je spremljanje vremenske in hidrološke situacije bistvenega pomena pri načrtovanju območjih satelitskega snemanja. Vsi posnetki  so objavljeni na spletni strani http://emergency.copernicus.eu in javno dostopni, vsak pod svojo številko t.i. proženja.

 

13. 11. 2014
Aktiviran državni načrt ob poplavah, sestanek štaba CZ RS

Na upravi RS za zaščito in reševanje se je ob 11. uri sestal  štab CZ Republike Slovenije. Člane je Srečko Šestan,  poveljnik Civilne zaščite   seznanil, da je včeraj aktiviral državni načrt zaščite in reševanja  ob poplavah. V njem so določene naloge za posamezne vladne resorje. Poveljnik je člane pozval, da mu do jutri poročajo o opravljenih aktivnostih doslej, tri dni po zaprtju načrta pa pošljejo poročilo o opravljenem delu.  Državni načrt se aktivira, če poplave prizadenejo obsežna območja ali če naravna nesreča traja dlje časa.

12. 11. 2014
Poplave v številkah

Intervencijam sil za zaščito in reševanje zaradi poplav, ki so se pričele 6. novembra, ni videti konca. Vodna ujma še preti, saj vremenoslovci napovedujejo nove in nove padavine. Geologi svarijo pred zemeljskimi plazovi. Kljub temu smo  naredili prvo oceno, kaj je ujma povzročila doslej. Od 6. do 11. novembra  je bilo poplavljenih več kot 1300 objektov; 1025 individualnih stanovanjskih hiš, 26 blokov, 6 vrtcev, oziroma šol, 143 gospodarskih objektov in 137 drugih zgradb. Poplave so prizadele infrastrukturo: poškodovanih je 90 km cest in 4 mostovi. Sprožilo se je 44 pretečih zemeljskih plazov, evakuiranih je bilo 16 oseb.

 1 2 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE