Facebook
Twitter
YouTube

Novice (RSS)

23. 12. 2014
Večje naravne in druge nesreče med letoma 1995 in 2014
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (nadomestil je Zakon o obrambi in zaščiti) že 20 let ureja področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ob obletnici smo pripravili pregled večjih nesreč, s katerimi smo bili soočeni v tem obdobju. Za Slovenijo velja, da poplave, zemeljski plazovi, požari in potresi pomenijo največjo nevarnost za ljudi in okolje ter da imamo ob naravnih ujmah relativno malo žrtev in veliko gmotno škodo. V obdobju med letoma 1995 in 2014 samo v letih 1996, 2002 in 2011 ni bilo večjih naravnih in drugih nesreč.
16. 12. 2014
20 let sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu je bila priložnostna slovesnost ob 20. obletnici delovanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 29. oktobra 1994 je Državni zbor RS sprejel Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (pred tem je to urejal Zakonu o obrambi in zaščiti), ki je še danes temelj tega ključnega področja nacionalne varnosti - z nesrečami se soočamo vsak dan in naravne nesreče so vse bolj preteče. 44 organizacij in društev, ki delujejo v sistemu že več kot dvajset let, ter 13 posameznikov je prejelo spominska priznanja.

12. 12. 2014
Vabilo na patruljni tek na smučeh
Pripadnice in pripadniki sil za zaščito, reševanje in pomoč ste vljudno vabljeni na 44. tradicionalno tekmovanje Civilne zaščite, Policije in Slovenske vojske  v patruljnem teku na smučeh. Tekmovanje bo v soboto, 10. januarja 2015, s pričetkom ob 9.30 na Rudnem polju na Pokljuki.

Prosimo, da pošljete prijave do vključno 19. decembra 2014, s poimenskim seznamom tekmovalk in tekmovalcev in navedbo kategorije.

9. 12. 2014
Dobro sodelovanje z Madžarsko na področju zaščite in reševanja

V ponedeljek, 8. decembra 2014, je v Moravskih Toplicah potekala 16. redna letna seja stalne slovensko-madžarske mešane komisije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki deluje na podlagi meddržavnega sporazuma o sodelovanju tem področju. Na seji mešane komisije, ki izmenično poteka v drugi državi, je bilo predstavljeno poročilo o skupnih aktivnostih v preteklem obdobju. Sodelovanje je bilo najintenzivnejše na obmejnem območju in pri evropskih projektih. Ob septembrskih poplavah na obeh straneh meje je potekalo vzajemno obveščanje in izmenjava informacij, pomoč v materialnih sredstvih pa ni bila potrebna. 

5. 12. 2014
Kamnik prejel priznanje Urada OZN za zmanjšanje tveganj nesreč

V okviru Urada Organizacije združenih narodov za zmanjšanje tveganja nesreč od leta 2010 poteka pobuda Odporni na nesreče – moje mesto se pripravlja z namenom, da se lokalne skupnosti čim bolj vključijo v prizadevanja za zmanjšanje tveganj za naravne in druge nesreče. Kamnik se je priključil tej iniciativi in danes kot prvo slovensko mesto prejel priznanje Mesto in občina, odporna na nesreče ter se pridružil več kot 2.200 mestom na svetu, ki so takšno priznanje že prejela.

3. 12. 2014
Priznanje upravi za pomoč Hrvaški ob poplavah

V Krapini na Hrvaškem je bila v sredo, 3. decembra 2014, slovesnost, na kateri so se zahvalili tudi državam, ki so Hrvaški pomagale ob letošnjih katastrofalnih poplavah. Na slovesnosti, ki jo je pripravila Državna uprava za zaščito in reševanje Hrvaške in ki je bila pod pokroviteljstvom predsednika Hrvaške Iva Josipovića, so zahvalno plaketo Upravi Republike Slovenije  za zaščito in reševanje izročili Darku Butu, generalnemu direktorju. Slovenija je v duhu dobrososedskih odnosov Hrvaški ponudila takojšnjo pomoč s sredstvi za protipoplavno zaščito, državi pa s projektom Mura 2015 načrtujeta skupne aktivnosti za izboljšanje ukrepanja ob poplavah.

 

30. 11. 2014
Priprava in izvedba 1. štabne vaje za module civilne zaščite v ok
Na Brdu pri Kranju med 29. 11. in 3. 12. 2014 poteka 1. štabna vaja za module civilne zaščite, ki jo v sodelovanju z Evropsko komisijo izvaja konzorcij sorodnih služb s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami iz Nemčije, Belgije, Hrvaške in Slovenije. Vaje se udeležuje 19 strokovnjakov iz 10 držav članic Evropske unije (Belgija, Finska, Francija, Grčija, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Nemčija, Norveška, Velika Britanija).
28. 11. 2014
Nova številka revije UJMA

Izšla je 28. številka revije za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jo enkrat letno izda Uprava RS za zaščito in reševanje. Tokratna številka, ki obravnava nesreče v letu 2013, obsega 319 strani ter je na voljo v knjižni in elektronski obliki.

Brezplačen izvod lahko naročite na naslovu ujma@urszr.si.
Elektronsko verzijo revije pa najdete na tej povezavi: Ujma 28

 

27. 11. 2014
Končana vaja NEK 2014

Državna vaja NEK 2014, potekala je 26. in 27. novembra na lokacijah v Krškem, Brežicah, Sevnici, Kostanjevici na Krki, v Celju, Mariboru, Novem mestu, Trbovljah in Ljubljani, se je končala danes ob 15.30. Vodja vaje Darko But je ob koncu povedal: »Vaja je potekala po načrtu. Sodelovalo je več kot 370 udeležencev. Temeljita analiza vaje bo narejena v mesecu dni.« Romana Lah, namestnica glavnega republiškega inšpektorja Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami pa: »Nekaj nedorečenosti in neusklajenosti smo zaznali in jih bo treba v prihodnje odpraviti. Temu so vaje namenjene – tudi preverjanju in izboljšanju načrtov za ukrepanje.«

 

 

 

20. 11. 2014
Državna vaja NEK 2014

26. in 27. novembra 2014 bo državna in štabna vaja NEK 2014. Potekala bo v Krškem, Brežicah, Sevnici, Kostanjevici na Krki in Ljubljani, kjer so sedeži štabov Civilne zaščite in nosilcev načrtovanja (NEK, občine, regija, ministrstva, vladne službe). Vaja je redni del preverjanja načrtov zaščite in reševanja, ki so pripravljeni za ukrepanje ob morebitni nesreči v Nuklearni elektrarni Krško in jedrskih elektrarnah drugod. Zadnja takšna vaja je bila leta 2008. Scenarij letošnje vaje predvideva nevarnost širjenja radioaktivnega oblaka v okolico zaradi izrednega dogodka v elektrarni. To bo predvsem štabna vaja, zato reševalne službe ne bodo aktivirane in tudi prebivalci ne bodo neposredno vključeni v dogajanje.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE