Facebook
Twitter
YouTube

Novice (RSS)

25. 4. 2013
Usposabljanje za reševanje iz jam
V vasi Gorje pri Bledu je nedavno Jamarska reševalna služba pri Jamarski zvezi Slovenije v okviru projekta EU Proteus pripravila že tretje usposabljanje za jamarske reševalce. Inštruktorji so usposabljali kandidate za jamarske reševalce pripravnike in pripravnike za jamarske reševalce predvsem za uporabo vrvne reševalne tehnike.  Tečajniki so se v plezalni steni seznanjali tudi, kako opremiti jamo za varen transport nosil, kako  nuditi prve pomoč poškodovanemu in kako pripraviti poškodovanca za transport. Seznanili so jih z osnovami komuniciranja  v jami in izven nje.
25. 4. 2013
Prva ocena vaje Ljubelj 2013
Vaja je bila zelo dobro zamišljena, organizirana in izvedena. Pozitivno je ocenjen koncept reševanja, viden je napredek usposobljenosti in opremljenosti predorskih in portalnih gasilcev, odlično se je izkazala tudi prikolica Civilne zaščite za množične nesreče. Z vajo so se rešitve, ki so bile v preteklih letih zamišljene in razdelane v načrtih zaščite in reševanja, izkazale za dobre. To so prve skupne ugotovitve slovenskih in avstrijskih predstavnikov organizatorjev vaje ter predstavnikov služb, enot in organov, ki so se z vajo usposabljali.
 
23. 4. 2013
Požarna hiša 2
Na poligonu za usposabljanje gasilcev v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu je plinska požarna hiša nadgrajena v tako imenovano Požarno hišo 2, namenjeno psihofizičnemu usposabljanju gasilcev za zahtevno gašenje v notranjih prostorih, pri katerem so soočeni z visokimi temperaturami in slabo vidljivostjo. Objekt iz standardnih, rabljenih ladijskih kontejnerjev je zasnovan kot dvoetažni objekt. Pri zasnovi so bile upoštevane izkušnje, ki jih ima izobraževalni center z gradnjo in uporabo plinske požarne hiše, demonstracijskega kontejnerja, napadalnega kontejnerja in betonske požarne hiše. Požarna hiša 2 je eden od tehnoloških razvojno-raziskovalnih projektov Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter je učni pripomoček za urjenje gasilcev.
22. 4. 2013
Previdno pri kurjenju kresov!
Vse, ki boste ob 1. maju kurili kresove, predvsem pa organizatorje javnih prireditev s kresovanjem  pozivamo, da upoštevate pravila, ki veljajo za kurjenje v naravnem okolju. Na javnih prireditvah s kresovanjem morate organizirati požarno stražo, ki jo  lahko opravljajo samo gasilci. Če vam pri kresovanju ogenj uide izpod nadzora, pa takoj pokličite  112!  
 
19. 4. 2013
OBISK RECO CELJE
Učenci VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, ki obiskujejo izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami so si 18. aprila 2013 ogledali Center za obveščanje Celje. Seznanili smo jih z delom v centru ter z evropsko številko za klic v sili – 112.
15. 4. 2013
Utrinki z vaje Ljubelj 2013
Vaja Ljubelj 2013, ki je bila namenjena preizkusu pripravljenosti sil za zaščito in reševanje, pa tudi nadgradnji tako načrtov reševanja kot celovitega koncepta ukrepanja ob nesrečah v daljših enocevnih cestnih predorih, se je končala zgodaj zjutraj v soboto, 13. aprila. Vajo so opazovali in ocenjevali Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in tudi druge ustanove s  strokovnjaki s področja gasilstva, zdravstva, policije, urejanja prometa in drugih področij, ki so se preverjala z vajo. O oceni vaje, ki je imela za predpostavko hudo prometno nesrečo v cestnem predoru Ljubelj, ko bo vaja ocenjena, zdaj pa nekaj slikovnih utrinkov z vaje.
 
15. 4. 2013
Brezžični prenos slike iz predora Ljubelj
Na mednarodni vaji sil za zaščito in reševanje Ljubelj 2013 smo prvič preizkusili možnost brezžičnega prenosa slike iz predora. Pri tem smo se oprli na izkušnje, ki smo jih pridobili z mednarodnim projektom MONET, pri katerem smo opravili veliko meritev prenosa radijskih signalov, tudi v predorih Ljubelj, Karavanke in Valeta. Na podlagi teh podatkov in teoretičnih izračunov smo se odločili uporabiti mikrovalovno radijsko povezavo na prostem radiofrekvenčnem pasu 5 GHz. Takšno opremo že uporabljamo pri sistemu Video Kras, sistemu za nadzor požarov.
 
11. 4. 2013
Uničenje 250-kilogramske letalske bombe iz druge svetovne vojne
Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) v teh dneh niso vihali hlačnic, ampak so zavihali rokave in detektirali, izkopali ter uničili letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Občan je prijavil, da je v bližini njegovega bivališča neeksplodirana bomba iz druge svetovne vojne, ki so jih ameriška zavezniška letala odvrgla na področju Šentilja. Na podlagi te prijave o neeksplodiranem ubojnem sredstvu je na območju zaselka Silova v občini Velenje osem pripadnikov Državne enote za varstvo pred NUS v soboto, 6. aprila 2013, pregledalo območje in sicer 2.400 m² zemljišča s tremi različnimi detektoji kovin. Uporabili so tudi globinski detektor, ki  zaznava kovinske objekte do 5 metrov globoko.
11. 4. 2013
ZAKLJUČEK NATEČAJA NARAVNE IN DRUGE NESREČE „POTRES“ 2013
Osrednja regijska prireditev ob razglasitvi rezultatov natečaja za najboljša likovna in literarna dela v šolskem letu 2012/2013 na temo »Naravne in druge nesreče POTRES« Na Izpostavi URSZR Celje Maistrova 5.
11. 4. 2013
OBISK CENTRA ZA OBVEŠČANJE CELJE
Učenci OŠ Slivnica pri Celju, ki obiskujejo izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami so si 7. marca 2013 ogledali Center za obveščanje Celje. Seznanili smo jih z delom v centru ter z evropsko številko za klic v sili – 112.
 1 2 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE