Facebook
Twitter
YouTube

Novice (RSS)

25. 4. 2012
Previdno pri kurjenju kresov!
Vse, ki boste ob 1. maju kurili kresove, predvsem pa organizatorje javnih prireditev s kresovanjem, pozivamo, da upoštevate pravila, ki veljajo za kurjenje v naravnem okolju. Na javnih prireditvah s kresovanjem morate organizirati požarno stražo, ki jo lahko opravljajo samo gasilci. Če vam pri kresovanju ogenj uide izpod nadzora, pa takoj pokličite klic v sili 112!
24. 4. 2012
Prvi priročnik jamarskega reševanja v slovenskem jeziku.
Jamarska zveza Slovenije in Jamarska reševalna služba sta v sodelovanju s francoskimi jamarskimi reševalci izdali in založili prvi priročnik jamarskega reševanja v slovenskem jeziku. V Postojni, v čitalnici knjižnice Bena Zupančiča, bosta v četrtek, 26. aprila ob 18. uri priročnik predstavila člana Jamarske reševalne službe Slovenije dr. Maks Merela in Marko Zakrajšek. Vlogo in delovanje jamarske reševalne službe v sistemu zaščite in reševanja v Sloveniji pa Janez Melanšek z Uprave RS za zaščito ni reševanje.
24. 4. 2012
Vaja Gozdni požar Soboth 2012
V Avstriji, na področju okraja Soboth, bo 27. in 28. aprila čezmejna vaja slovenskih in avstrijskih reševalcev Soboth 2012. Enote se bodo urile za primer, če bi izbruhnil večji gozdni požar na obmejnem območju. Na vaji bo sodelovalo okoli 600 gasilcev s 150 vozili, od tega 100 gasilcev s 35 vozili in opremo iz Slovenije. Vaja je del projekta GOAL, s katerim se krepi čezmejno sodelovanje na zaščitno reševalnem področju med gorenjsko regijo v Sloveniji ter deželama Štajersko in Koroško v Avstriji.
19. 4. 2012
Posvet
Posveta v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu v petek, 13. aprila 2012 se je udeležilo 113 predstavnikov vabljenih.
Posvet je vodil gospod Milan Dubravac, vodja gasilske šole v ICZR. Udeležence posveta je uvodoma nagovoril gospod  Branko Dervodel, namestnik generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje, ki je kratko predstavil tudi ostale aktivnosti povezane z osrednjo vajo 'Potres 2012'.
17. 4. 2012
EU Proteus – mednarodni projekt jamarskih reševalcev
Projekt EU Proteus je eden izmed projektov na področju preventive in pripravljenosti v okviru evropskega sistema civilne zaščite.

V začetku leta 2011 je Evropska komisija, natančneje njen Direktorat za humanitarno pomoč in civilno zaščito (European commission, Directorate general for humanitarian aid and civil protection; ECHO A5, Civil Protection Prevention, Preparedness and Disaster Risk Reduction Unit Office) objavila razpis za sofinanciranje evropskih projektov.
11. 4. 2012
Izmenjava izkušenj o vodenju velikih intervencij
V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu bo v petek, 13. aprila 2012 ob 10. uri posvet o vodenju velike intervencije. To je intervencija, v katero je vključenih več različnih reševalnih služb. Posvet je namenjen strokovni javnosti. Vabljeni so poveljniki regijskih štabov Civilne zaščite, vodje gasilskih enot širšega pomena in vodje Izpostav Uprave RS za zaščito in reševanje. Uvodoma bo Herman Schroder, poveljnik gasilcev zvezne dežele Baden-Wuttemberg predstavil izkušnje nemške dežele z velikimi intervencijami.
6. 4. 2012
Razglasitev regijskega natečaja Naravne in druge nesreče 2012
Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Celje, je v sredo, 4. aprila 2012, ob 11.00 uri organizirala osrednjo regijsko prireditev ob razglasitvi rezultatov regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela v šolskem letu 2011/2012 na temo »Naravne in druge nesreče v moji okolici«.
   

ČASOVNO OBDOBJE