Facebook
Twitter
YouTube

Novice (RSS)

27. 1. 2012
Raziskovalne naloge požarnega sklada za leto 2012
Komisija za razvojnoraziskovalne naloge pri Odboru za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada (v nadaljevanju: komisija) je sklenila, da pozove strokovno javnost, da predlaga razvojnoraziskovalne naloge (v nadaljevanju: RRN) s področja varstva pred požarom. Odbor jih bo obravnaval in izbral za javni razpis leta 2012.
25. 1. 2012
Dober sosed prvi pomaga
GOAL je projekt Evropske unije, namenjen krepitvi čezmejnega sodelovanja na področju zaščite in reševanja med obmejnimi regijami  v Sloveniji ter deželo Štajersko in deželo Koroško v Avstriji. Predstavniki civilne zaščite iz teh treh regij so končali delavnice, namenjene spoznavanju sistemov organiziranosti in delovanja, da bi bila pomoč ob naravnih in drugih nesrečah hitra ter učinkovita. Delavnice o štabnem delovanju, interoperabilnosti in povezljivosti komunikacijskih sistemov so bile tudi priprava na skupno terensko čezmejno vajo Gozdni požar Soboth 2012, ki bo konec aprila ali v začetku maja v Avstriji.
16. 1. 2012
Patruljni tek na smučeh
Na Rudnem polju na Pokljuki je v soboto, 14. januarja, potekalo 41. odprto prvenstvo Slovenske vojske in Policije v patruljnem teku na smučeh, ki ga je organiziralo Poveljstvo za podporo Slovenske vojske. Letos so se tekmovalcem iz Slovenske vojske in Policije pridružili tudi tekmovalci zaščite in reševanja. Športno tekmovanje je tudi sklepni dogodek 55. prireditve Po stezah partizanske Jelovice – Dražgoše 2012.
10. 1. 2012
Nova generacija poklicnih gasilcev
V Izobražeavlnem centru za zaščito in reševanje na Igu je pričela z usposabljanjem nova, že 19.generacija kandidatov za poklicne gasilce. Letošnja generacija šteje 48 kandidatov, prihajajo pa iz dvajsetih različnih gasilskih enot iz vseh koncev Slovenije. Uprava RS za zaščito in reševanje skrbi za usposabljanja poklicnih gasilcev, v enotah pa skrbijo, da se gasilske vrste sistematično pomlajajo, da znanja in veščine prehajajo iz roda v rod in da se skozi usposabljanje prenašajo v prakso tudi nova znanja s tega področja.
10. 1. 2012
Sprožitev sirene na Sv. Primožu nad Muto
V petek, 9. januarja 2012, je bil ob 12. 45. uri obveščen regijski center za obveščanje v Slovenj Gradcu, da se je sprožila sirena na lokaciji »Sveti Primož« v občini Muta. Ta sirena je ena od siren v sistema javnega alarmiranja, ki so namenjene opozarjanju lokalnega prebivalstva v primeru poplavnega vala, ki bi nastal ob morebitni porušitvi jezu hidroelektrarne Golica. Izkazalo se je, da je bil to lažni alarm.
   

ČASOVNO OBDOBJE