Facebook
Twitter
YouTube

Novice (RSS)

23. 12. 2011
Iztekajoče se leto 2011 je bilo dobro leto!
Spoštovani!
Za zaščito in reševanje je bilo iztekajoče se leto 2011 dobro leto. Niso nas prizadele hude naravne nesreče in uspelo nam je uresničiti večino začrtanih nalog. Pridobili smo dve enoti Izobraževalnega centra na Igu, in sicer v Sežani in Logatcu. Uresničili smo večino načrtovanih usposabljanj in urjenj naših enot: imeli smo štiri terenske vaje enot zaščite in reševanja na državni ravni in tudi prvo mednarodno vajo v samostojni Sloveniji. Uspeli smo kupiti najnujnejšo opremo enotam za zaščito in reševanje, na primer prikolice za množične nesreče, motorje za čolne, kinološko opremo za enoto za iskanje s psi. Kljub temu je veliko dela ostalo tudi za leto 2012.
Darko But,
generalni direktor
15. 12. 2011
Dobro ocenjena »IPA SI-Quake«, pripravlja se »IPA CRO-Floods »
Narejene so analize mednarodne vaje IPA SI-Quake, na kateri je osem specializiranih enot za reševanje v urbanem okolju iz balkanskih držav in Turčije iskalo ter reševalo zasute v namišljenem rušilnem potresu v Sloveniji. Analize so pokazale, da so bili z vajo cilji uresničeni. Tuje enote so tri dni v praksi spoznavale delovanje Mehanizma Evropske unije na področju Civilne zaščite, sam sistem in postopke usklajevanja mednarodne pomoči. Preverile so svojo usposobljenost, opremljenost ter tudi sposobnost komuniciranja in usklajevanja. Slovenski sistem zaščite in reševanja pa je preizkusil svoj sistem sprejemanja mednarodne pomoči, tako imenovano podporo države gostiteljice.
15. 12. 2011
Ekipe prve pomoči CZ in RK 85-odstotno oskrbele poškodovance
V letu 2011 sta Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Rdeči križ Slovenije organizirala 13 regijskih in državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči. Regijskih preverjanj se je udeležilo 126 ekip z več kot 1.500 člani, na državnem preverjanju pa je sodelovalo 13 ekip s 120 člani. Strokovna analiza državnega preverjanja je pokazala, da je povprečna statistična ocena usposobljenosti ekip prav dobro, kar pomeni, da so ekipe 85-odstotno oskrbele poškodovance. Ekipe so se najbolje izkazale na primer pri oživljanju ponesrečenih, najslabše pa tam, kjer je bilo treba oskrbeti več ponesrečenih hkrati. Pri usposabljanju ekip prve pomoči bo zato v prihodnje več pozornosti namenjene reševanju v zahtevnejših okoliščinah in psihološki podpori poškodovanim, kar je težnja tudi v Evropi.
6. 12. 2011
V zaščiti in reševanju več kot 45 000 prostovoljcev
Včerajšnji dan je bil posvečen prostovoljcem. V Mariboru, na priložnostni prireditvi ob dnevu prostovoljstva, sta prejela državni priznanji za prostovoljno delo tudi dva prostovoljca, ki delujeta v sistemu zaščite in reševanja. Državno priznanje je prejel Jani Podrepšek iz Združenja slovenskih poklicnih gasilcev in Zvonimir Korenčan iz Gorske reševalne zveze Slovenije. Njima iskrene čestitke za priznanje, vsem prostovoljcem pa iskreno čestitamo ob dnevu prostovoljstva!
V imenu predsednika Republike Slovenije dr. Danila Tūrka je nagrajencema izročila državni priznanji njegova žena Barbara Meglič Tūrk.
5. 12. 2011
Prikolice za množične nesreče
Enote za zaščito in reševanje so bogatejše za prikolice, s katerimi bodo reševalne ekipe v primeru množičnih nesreč lahko hitreje in učinkoviteje ukrepale na kraju nesreče. V prikolicah je oprema za najnujnejšo oskrbo, za triažo okoli 20 ponesrečenih ljudi: oprema za razsvetljavo, različna nosila, sanitetni material in druga reševalna oprema.
Zadnja leta se množične nesreče pojavljajo pogosteje, dežurna reševalna vozila pa za veliko število poškodovanih niso opremljena z zadostno količino opreme za triažo na mestu nesreče.
   

ČASOVNO OBDOBJE