Facebook
Twitter
YouTube

Novice (RSS)

23. 12. 2011
Iztekajoče se leto 2011 je bilo dobro leto!
Spoštovani!
Za zaščito in reševanje je bilo iztekajoče se leto 2011 dobro leto. Niso nas prizadele hude naravne nesreče in uspelo nam je uresničiti večino začrtanih nalog. Pridobili smo dve enoti Izobraževalnega centra na Igu, in sicer v Sežani in Logatcu. Uresničili smo večino načrtovanih usposabljanj in urjenj naših enot: imeli smo štiri terenske vaje enot zaščite in reševanja na državni ravni in tudi prvo mednarodno vajo v samostojni Sloveniji. Uspeli smo kupiti najnujnejšo opremo enotam za zaščito in reševanje, na primer prikolice za množične nesreče, motorje za čolne, kinološko opremo za enoto za iskanje s psi. Kljub temu je veliko dela ostalo tudi za leto 2012.
Darko But,
generalni direktor
15. 12. 2011
Dobro ocenjena »IPA SI-Quake«, pripravlja se »IPA CRO-Floods »
Narejene so analize mednarodne vaje IPA SI-Quake, na kateri je osem specializiranih enot za reševanje v urbanem okolju iz balkanskih držav in Turčije iskalo ter reševalo zasute v namišljenem rušilnem potresu v Sloveniji. Analize so pokazale, da so bili z vajo cilji uresničeni. Tuje enote so tri dni v praksi spoznavale delovanje Mehanizma Evropske unije na področju Civilne zaščite, sam sistem in postopke usklajevanja mednarodne pomoči. Preverile so svojo usposobljenost, opremljenost ter tudi sposobnost komuniciranja in usklajevanja. Slovenski sistem zaščite in reševanja pa je preizkusil svoj sistem sprejemanja mednarodne pomoči, tako imenovano podporo države gostiteljice.
15. 12. 2011
Ekipe prve pomoči CZ in RK 85-odstotno oskrbele poškodovance
V letu 2011 sta Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Rdeči križ Slovenije organizirala 13 regijskih in državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči. Regijskih preverjanj se je udeležilo 126 ekip z več kot 1.500 člani, na državnem preverjanju pa je sodelovalo 13 ekip s 120 člani. Strokovna analiza državnega preverjanja je pokazala, da je povprečna statistična ocena usposobljenosti ekip prav dobro, kar pomeni, da so ekipe 85-odstotno oskrbele poškodovance. Ekipe so se najbolje izkazale na primer pri oživljanju ponesrečenih, najslabše pa tam, kjer je bilo treba oskrbeti več ponesrečenih hkrati. Pri usposabljanju ekip prve pomoči bo zato v prihodnje več pozornosti namenjene reševanju v zahtevnejših okoliščinah in psihološki podpori poškodovanim, kar je težnja tudi v Evropi.
6. 12. 2011
V zaščiti in reševanju več kot 45 000 prostovoljcev
Včerajšnji dan je bil posvečen prostovoljcem. V Mariboru, na priložnostni prireditvi ob dnevu prostovoljstva, sta prejela državni priznanji za prostovoljno delo tudi dva prostovoljca, ki delujeta v sistemu zaščite in reševanja. Državno priznanje je prejel Jani Podrepšek iz Združenja slovenskih poklicnih gasilcev in Zvonimir Korenčan iz Gorske reševalne zveze Slovenije. Njima iskrene čestitke za priznanje, vsem prostovoljcem pa iskreno čestitamo ob dnevu prostovoljstva!
V imenu predsednika Republike Slovenije dr. Danila Tūrka je nagrajencema izročila državni priznanji njegova žena Barbara Meglič Tūrk.
5. 12. 2011
Prikolice za množične nesreče
Enote za zaščito in reševanje so bogatejše za prikolice, s katerimi bodo reševalne ekipe v primeru množičnih nesreč lahko hitreje in učinkoviteje ukrepale na kraju nesreče. V prikolicah je oprema za najnujnejšo oskrbo, za triažo okoli 20 ponesrečenih ljudi: oprema za razsvetljavo, različna nosila, sanitetni material in druga reševalna oprema.
Zadnja leta se množične nesreče pojavljajo pogosteje, dežurna reševalna vozila pa za veliko število poškodovanih niso opremljena z zadostno količino opreme za triažo na mestu nesreče.
24. 11. 2011
Nove rampe za mobilne mostove
Mobilni most, ki se postavi, kadar zaradi naravne nesreče kakšnega mostu ni mogoče uporabljati in kadar je v primeru rekonstrukcije starega mostu potrebna začasna premostitev prometa, bo poslej mogoče postaviti veliko hitreje.
Uprava za zaščito in reševanje je kupila en komplet sestavljive in prilagodljive rampe za dovoz nanj, zato posebnih betonskih nosilcev za postavitev mobilnega mostu ne bo več treba graditi.
Veseli smo nove pridobitve, ker bomo lahko v primeru, če bi naravne ujme razdejale kak most, ukrepali hitreje, vendar, žal, le pri postavitvi enega mostu.
17. 11. 2011
Razpis programa usposabljanja za pridobitev poklica GASILEC
Usposabljanje bo potekalo od 9. januarja do 20. junija 2012.
16. 11. 2011
Končana je vaja zaščite in reševanja
Z državno vajo »INEX 4« se je skoraj po 10 letih preverila pripravljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč ob radiološki nesreči. Zadnja takšna vaja v Sloveniji je bila leta 2002. Vpoklicanih je bilo 9 enot, specializiranih za radiološke meritve. Enote so na dveh lokacijah v Slovenskih Konjicah, kjer je po namišljenem scenariju prišlo do eksplozije, izmerile sevanje in rezultate meritev s terena pošiljale na Upravo za jedrsko varnost Republike Slovenije. Tam so ocenili nevarnost in predlagali poveljniku Civilne zaščite RS ukrepe za zaščito ljudi in živali.
11. 11. 2011
Vaja zaščite in reševanja »INEX 4« - RADIOLOŠKA NESREČA
V Sloveniji bo 16. novembra 2011  državna  vaja zaščite in reševanja  »INEX 4«. Z njo se bo preverila pripravljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč ob radiološki nesreči. Vaja obsega začetni odziv in obdobje nekaj dni po nesreči. To bo predvsem štabna vaja, le mobilne enote za radiološki monitoring bodo vadile tudi na terenu. Vpoklicanih bo 9 enot, specializiranih za radiološke meritve. Dogajanje je postavljeno v Slovenske Konjice, kjer po namišljenem scenariju eksplodira več bomb z radioaktivno snovjo. Na vaji bo sodelovalo 150 ljudi in 15 specializiranih vozil
3. 11. 2011
Republika Slovenija je Turčiji poslala človekoljubno pomoč
Republika Slovenija je v soboto, 29. oktobra 2011, Republiki Turčiji poslala človekoljubno pomoč, namenjeno ljudem, prizadetim v rušilnem potresu, ki se je zgodil v provinci Van 23. oktobra 2011.
 1 2 3 4 5 6 7 8 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE