Facebook
Twitter
YouTube

Novice (RSS)

27. 8. 2010
Vaja Rogla 2010
Izpostava URSZR Celje, Unior,d. d.; Kovaška industrija Zreče in Občina Zreče, organizirajo jutri, v soboto 28. avgusta, vajo »Nesreča na žičniški napravi – Rogla 2010«. Organizatorji želijo s to vajo preveriti pripravljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč za ukrepanje ob nesreči na žičniški napravi.
24. 8. 2010
Priprave na 16. preverjanje usposobljenosti so v polnem teku
Na predlog Rdečega križa Slovenije (RKS) in Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) bo letošnje državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči organizirano in izvedeno v Pomurski regiji, natančneje v Murski Soboti. Potekalo bo, v soboto, 9. oktobra, na raznih lokacijah v mestnem središču, predvsem na lokacijah, kjer se zadržuje večje število ljudi. Tako skušajo organizatorji Mestna občina Murska Sobota, Rdeči križ Slovenije in Uprava RS za zaščito in reševanje približali prvo pomoč javnosti ter občanom prikazati delo in poslanstvo ekip prve pomoči, članom ekip pa preizkus znanja v reševalnih dejavnostih, kot bi dejansko potekale ob množični nesreči. V okviru preverjanja želi URSZR prav tako predstaviti vse službe, organe in enote (gasilce, gorske reševalce, jamarje, potapljače, kinologe, tabornike, skavte, enote Rdečega križa, enote in službe CZ), ki so vključene v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
3. 8. 2010
Državni načrt ZiR ob jedrski ali radiološki nesreči sprejet
Vlada RS je na seji dne 22.7.2010 sprejela Državni načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, verzija 3.0. Vlada je v zvezi s tem sprejela sklep, da ministrstva in vladne službe, ki so izvajalci nalog, določenih v državnem načrtu, izdelajo oziroma uskladijo v roku 90 dni po sprejetju državnega načrta priloge in dodatke k državnemu načrtu, ki so v njihovi pristojnosti ter jih dostavijo Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Vsi nosilci načrtovanja bodo na podlagi sklepa vlade uskladili svoje načrte zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči z državnim načrtom zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v šestih mesecih po sprejetju državnega načrta. Postopek usklajevanja usmerja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje bo državni načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, verzija 3.0, poslala vsem izvajalcem nalog iz državnega načrta.
Povezava na Državni načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, ki je objavljen na spletnem portalu URSZR.
   

ČASOVNO OBDOBJE