Facebook
Twitter
YouTube

Novice (RSS)

30. 3. 2010
URSZR se bo prijavila na projekt AlpSAR
Jutri, v sredo, 31. marca, se bo zaključil razpis za mednarodni projekt AlpSAR (Alpine Search and Rescue), na katerega se bo prijavila tudi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje skupaj s Civilno zaščito Furlanije-Julijske krajine.
30. 3. 2010
Predstavitev ZIR na OŠ Šmartno ob Paki
Na povabilo občine Šmartno ob Paki smo se v petek, 26. marca 2010 udeležili njihovega dneva varnosti in obrambe. Šola je s pomočjo gasilcev izvedla evakuacijo učencev iz objekta, pred šolo pa pripravila poligon za ogled opreme in vozil enot, služb in organizacij, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja.
29. 3. 2010
Generalni direktor URSZR na konferenci v Budvi v Črni gori
V Budvi v Črni gori se danes začenja dvodnevna  konferenca o sodelovanju v regiji na področju ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah. Tega mednarodnega srečanja se udeležuje tudi generalni direktor URSZR mag. Boris Balant.
22. 3. 2010
Popis divjih odlagališč – kako je potekala akcija
Prvi večji dogodek v akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu, to je popis divjih odlagališč, je za nami. URSZR je za ta dogodek ponudila organizatorjem akcije za pomoč 60 delavcev, 30 vozil z vozniki in več GPS napravami. Na izpostavah so različno zadovoljni s potekom te akcije.
18. 3. 2010
Obvestilo in vabilo
V soboto, 20. marca, bo po vsej Sloveniji potekala akcija popisovanja divjih odlagališč, v katero se je s svojimi potenciali, tako človeškimi kot tehničnimi, vključila tudi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Delavci uprave, predvsem iz trinajstih izpostav, se bodo prostovoljno vključili v popisovanje, predvsem kot logistika popisovalcem, ki bo skrbela za njihove prevoze, saj je URSZR zagotovila več kot 30 vozil z vozniki in večje število GPS naprav za določanje koordinat posameznih divjih odlagališč.
Vabimo vas, da si ogledate delo popisovalcev, podrobnejše informacije o lokacijah pa boste dobili od koordinatorjev akcije, ki so v vsaki občini.
V posameznik regijah smo določili tudi kontaktne osebe iz URSZR za medija, ki jih lahko najdete v spodnji tabeli.
Vabljeni!
17. 3. 2010
Priprave na popis divjih odlagališč
V akcijo Očistimo Slovenijo se je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje vključila 28. januarja 2010, ko se je ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič s sodelavci, med katerimi sta bila tudi predstavnika URSZR, sestala s predstavnikoma organizatorjev akcije ga. Petro in g. Janezom Matos, ki sta predstavila namen akcije in kako si organizatorji predstavljajo vlogo Ministrstva za obrambo v njej.
V sobotnem popisu divjih odlagališč bo prostovoljno sodelovalo 60 delavcev URSZR z vozili in GPS napravami.
17. 3. 2010
Usposabljanje za učitelje izbirnega predmeta
V petek, 12. marca 2009, je  v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje na Igu potekalo prvo usposabljanje za 25 bodočih učiteljev izbirnega predmeta varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
12. 3. 2010
Pogodbo o sofinanciranju so podpisali tudi jamarji
Skladno z Zakonom o gasilstvu in Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, sofinancira dejavnost društev, gospodarskih družb, zavodov, državnih organov, nevladnih in drugih organizacij, praviloma za zagotavljanje organizacijskih, materialnih ter kadrovskih priprav za opravljanje nalog zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč.
11. 3. 2010
Delavec URSZR bo predaval na tečaju OZN v Kartumu (Sudan)
Še pred nekaj leti so slovenski gasilci z odprtimi usti hodili na obiske h gasilcem v sosednje države, saj so tam videli in slišali zadeve, o katerih so doma lahko le sanjali. Toda časi se spreminjajo in slovenska gasilska stroka je že toliko napredovala, da začenjajo tujci hoditi k nam in se učiti pri nas in od nas.
 
11. 3. 2010
Navodila za ravnanje ob potresu
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje  je skupaj z ARSO - Uradom za seizmologijo proučila pisanje g. Douga Coppa, ki kroži po svetovnem spletu. Menimo, da so obstoječa navodila za ukrepanje ob potresu v splošnem ustrezna.
Napotilo "trikotnik preživetja" se je v medijih prvič pojavilo 14.julija 2000 in je od takrat ostalo nespremenjeno. V posameznih državah so se ogradili od tega napotka, ker ga smatrajo za katastrofičnega.
 1 2 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE