Facebook
Twitter
YouTube

Novice (RSS)

25. 8. 2008
Objava razvojno raziskovalnih nalog za leto 2008
Po sklepu Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada naprošamo strokovno javnost, da predlaga teme za razvojno raziskovalne naloge s področja varstva pred požarom, ki jih bo Odbor obravnaval za razpis v letu 2008 in 2009 in se bodo sofinancirane s sredstvi požarnega sklada.
   

ČASOVNO OBDOBJE