Facebook
Twitter
YouTube

Novice (RSS)

23. 10. 2008
Cilji vaje NEK 2008 so bili izpolnjeni
Vaja NEK 2008 je končana in je po prvih ocenah dosegla svoj namen in cilje. Udeleženci so na vaji pokazali visoko stopnjo usposobljenosti in zavzetosti. Analizo bo Štab CZ RS poslal v obravnavo Vladi RS in z njo seznanil javnost.
20. 10. 2008
Vaja NEK 2008
Štabno - poveljniška, teoretična vaja "NEK 2008", se izvaja v dneh od 20. do 22. oktobra 2008.

Vaja "NEK 2008" se izvaja na podlagi predpostavke, da je v NEK prišlo do nastanka izrednega dogodka, ki so ga pristojni organi v NEK razglasili kot začetno in v nadaljevanju vaje kot objektno nevarnost. Upoštevane bodo dejanske vremenske razmere. V vaji bodo aktivno sodelovali poveljniki in namestniki poveljnikov CZ ter štabi CZ v ožji sestavi na lokalni, regijski in državni ravni, NEK, občine Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica, Bistrica ob Sotli in Kozje, ministrstva in vladne službe, ki so predvideni z načrti zaščite in reševanja za ukrepanje ob jedrski nesreči v NEK. Vaja "NEK 2008" bo izvedena kot več dnevna štabno - poveljniška in teoretična vaja.

V vaji bo upoštevan dejanski (realni) čas razvoja dogodkov v NEK za razglasitev začetne, objektne in splošne nevarnosti.
15. 10. 2008
Posvet POŽARI V NARAVNEM OKOLJU
Uprava RS za zaščito in reševanje s sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije, Zavodom za gozdove Slovenije in Slovenskim združenjem za požarno varstvo organizira posvet o požarih v naravnem okolju, ki bo dne 28.oktobra 2008 v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani.
15. 10. 2008
Nesreča na žičnici-Krvavec 2008
Z namenom, da se preveri vodenje ter operativno delovanje in sodelovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč pri reševanju ob nesreči na območju v upravljanju RTC Krvavec, d.d., se v soboto 25. oktobra 2008 organizira enodnevna, kombinirana, terenska, praktična vaja z vključitvijo javnih služb za zaščito, reševanje in pomoč, regijskih enot in služb Civilne zaščite ter operativnih sestavov društev in organizacij »Nesreča na žičnici – Krvavec 2008«.
14. 10. 2008
Predstavitev ZIR na OŠ Zreče in VVZ Šmarje pri Jelšah
Predstavitev dejavnosti zaščite in reševanja na OŠ Zreče in VVZ Šmarje pri Jelšah
13. 10. 2008
XIV. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči
V soboto, 11. oktobra 2008 je v Novem mestu potekalo XIV. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije.
9. 10. 2008
XIV.DRŽAVNO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI
XIV.DRŽAVNO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI CIVILNE ZAŠČITE IN RDEČEGA KRIŽA

NOVO MESTO 11.OKTOBER 2008
6. 10. 2008
XIV. REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PP IN RK
XIV. regijsko preverjanje ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa je bilo letos izvedeno v Velenju v organizaciji Izpostave URSZR Celje, Območne organizacije Rdečega križa Velenje in Mestne občine Velenje. Preverjanje je vodil predsednik Organizacijskega odbora mag. Igor BIZJAK, dr. med.
   

ČASOVNO OBDOBJE