Facebook
Twitter
YouTube

Novice (RSS)

31. 1. 2006
Priprave na predsedovanje EU
Posvet o aktualnih zadevah pri pripravah na naše predsedovanje Evropski uniji
30. 1. 2006
Testna WAP Aplikacija
Preko našega spletnega portala si lahko ogledate testno WAP aplikacijo "Nevarne snovi". Izdelana je bila v okviru ciljno raziskovalnega projekta "Profesionalni sistem mobilnih komunikacij za MORS".
27. 1. 2006
Posvet s predstavniki gasilskih enot širšega pomena
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je danes, petek, 27. januarja, pripravila v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu posvet s predstavniki gasilskih enot širšega pomena.
26. 1. 2006
Minister za obrambo predal nova specialna vozila v uporabo
Enote Civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so danes v Rojah dobile nova specialna vozila
26. 1. 2006
Evalvacija projekta
Predstavnika Pakta stabilnosti, Pobude za pripravljenost in preventivo pred naravnimi in drugimi nesrečami sta v ICZR opravila evalvacijo projekta »Izobraževanja in usposabljanja za varstvo pred nesrečami v JV Evropi«
20. 1. 2006
Podpisan protokol o sodelovanju
V Trstu so podpisali Protokol o čezmejnem sodelovanju med Upravo RS za zaščito in reševanje in Civilno zaščito Avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine pri napovedovanju, preprečevanju in vzajemni pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč
19. 1. 2006
Načrt izobraževanja in usposabljanja za leto 2006
Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS obvešča, da je izšel Načrt izobraževanja in usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v ICZR za leto 2006. V njem so zapisani vsi potrebni podatki, navodila, napotila in drugo za šolanje v centru. Načrt je objavljen tudi v elektronski obliki in sicer na naslovu Načrt izobraževanja in usposabljanja.
16. 1. 2006
Šolanje so začeli prihodnji poklicni gasilci
V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani je danes začela šolanje 13. generacija kandidatov za poklicne gasilce.
13. 1. 2006
Podpis protokola med Slovenijo in Furlanijo-Julijsko krajino
Ta dokument bo samo dal dosedanjemu sodelovanju med Slovenijo in Furlanijo Julijsko krajino zakonski temelj
   

ČASOVNO OBDOBJE