Facebook
Twitter
YouTube

Opravičilo za napako v Ujmi 33 (12. 12. 2019)

Spoštovani!

Uprava RS za zaščito in reševanje je konec novembra izdala 33. številko revije Ujma. Žal je bilo šele po izidu ugotovljeno, da je v procesu oblikovanja revije prišlo do neljube napake v članku »Organiziranost in delovanje prostovoljnih gasilskih organizacij v Sloveniji« avtorice Janje Kramer Stajnko.

Na strani 253 je bil pod sliko 2 objavljen graf, ki prikazuje razmerje gasilskih in drugih enot na intervencijah leta 2018. Do napake je prišlo v legendi grafa. Pravilen podatek je, da so gasilci opravili 96 % vseh intervencij, druge enote pa 4 %.

Avtorici članka, bralcem in gasilcem, ki nesebično in požrtvovalno opravijo glavnino intervencij v državi ter pri tem mnogokrat tvegajo svoje življenje, da bi zaščitili življenja drugih, se za nastalo napako iskreno opravičujemo. 

Uprava RS za zaščito in reševanje 

Povezava na popravljen članeknazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE