Facebook
Twitter
YouTube

Obvestilo glede pristojnih mnenjedajalcev v gradbenih postopkih (11. 12. 2018)

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17) v 31. členu predpisuje, da investitor pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja pridobi mnenja pristojnih mnenjedajalcev, ki so opredeljeni v 15. točki prvega odstavka 3. člena in 112. členu Gradbenega zakona.
Uprava RS za zaščito in reševanje skladno z določbami Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB1 in 97/10) ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-D, Uradni list RS, št. 83/12) ni več pristojna za izdajo mnenj v postopkih graditve objektov.
Glede na zgoraj navedeno Uprava RS za zaščito in reševanje ni več mnenjedajalec. V izogib nepotrebnemu pošiljanju vlog in dokumentacije prosimo, da to upoštevate.

Zahtevke za izdajo projektnih pogojev in mnenj z vidika upoštevanja obrambnih potreb na podlagi 28. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) morajo investitorji oziroma njihovi pooblaščenci nasloviti na:
Ministrstvo za obrambo
Direktorat za logistiko
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
Vojkova cesta 61
1000 Ljubljana

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE