Facebook
Twitter
YouTube

SKLEP ZA OCENJEVANJE ŠKODE 29. IN 30. OKTOBRA 2018 (6.11.2018)

Z izdajo sklepa se prične z ocenjevanjem škode na stvareh zaradi posledic neurja z močnim vetrom in poplavami 29. in 30. oktobra 2018.

Občinske komisije v navedenih občinah ocenijo škodo na obrazcih 1, 3, 4 in 5 do 3. decembra 2018 podatki iz obrazcev pa morajo biti do istega dne vneseni v spletno aplikacijo.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Sklep ocenjevanja škode (PDF datoteka)