Facebook
Twitter
YouTube

RAZPIS ZA NOVE INŠTRUKTORJE TEHNIČNE PODPORE V ICZR (17.9.2018)

V skladu s Pravilnikom o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS, št. 102/09 in 45/12) objavljamo razpis za nove inštruktorje tehnične podpore v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje.

Prijave z vsemi dokazili pošljite izključno v elektronski obliki najkasneje do 30. oktobra 2018 po elektronski pošti na naslov: iczr@urszr.si.

Prijava mora poleg dokazil iz 36. točke vprašalnika vsebovati še:
- pisno vlogo,
- izpolnjen vprašalnik za prijavo (ki je priloga k razpisu),
- podpisano izjavo in privolitev za obdelavo osebnih podatkov (izjava in privolitev sta na koncu vprašalnika).

Dodatne informacije lahko dobite v Gasilski šoli na telefonski številki 01/47-96-401 ali e-naslovu iczr@urszr.si.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Razpis TP (PDF datoteka)

Vprašalnik TP (Word datoteka)