Facebook
Twitter
YouTube

Zakon o dopolnitvi Zakona o gasilstvu (2. 2. 2018)

Poklicni gasilci imajo kot javni uslužbenci na področju zaščite in reševanja, ki opravljajo operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči, pravico do dodatka za stalnost.S predlagano dopolnitvijo Zakona o gasilstvu se dodatek za stalnost ureja primerljivo z ostalimi uniformiranimi poklici in hkrati izpolnjuje zavezo Vlade RS iz Stavkovnega sporazuma.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE