Facebook
Twitter
YouTube

Zakon o dopolnitvi Zakona o gasilstvu (2.2.2018)

Poklicni gasilci imajo kot javni uslužbenci na področju zaščite in reševanja, ki opravljajo operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči, pravico do dodatka za stalnost.S predlagano dopolnitvijo Zakona o gasilstvu se dodatek za stalnost ureja primerljivo z ostalimi uniformiranimi poklici in hkrati izpolnjuje zavezo Vlade RS iz Stavkovnega sporazuma.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE