Facebook
Twitter
YouTube

Letno poročilo za leto 2016 (10.6.2017)

Letno poročilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje za leto 2016, v katerem je pregledno zajeto njeno delovanje v preteklem letu.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE