Facebook
Twitter
YouTube

Izpostavljeno (RSS)

12. 12. 2019
Opravičilo za napako v Ujmi 33

Spoštovani!

Uprava RS za zaščito in reševanje je konec novembra izdala 33. številko revije Ujma. Žal je bilo šele po izidu ugotovljeno, da je v procesu oblikovanja revije prišlo do neljube napake v članku »Organiziranost in delovanje prostovoljnih gasilskih organizacij v Sloveniji« avtorice Janje Kramer Stajnko.

Na strani 253 je bil pod sliko 2 objavljen graf, ki prikazuje razmerje gasilskih in drugih enot na intervencijah leta 2018. Do napake je prišlo v legendi grafa. Pravilen podatek je, da so gasilci opravili 96 % vseh intervencij, druge enote pa 4 %.

Avtorici članka, bralcem in gasilcem, ki nesebično in požrtvovalno opravijo glavnino intervencij v državi ter pri tem mnogokrat tvegajo svoje življenje, da bi zaščitili življenja drugih, se za nastalo napako iskreno opravičujemo. 

Uprava RS za zaščito in reševanje 

Povezava na popravljen članek6. 12. 2019
Izšla je nova številka revije Ujma
Ob koncu leta se veselimo nove številke revije Ujma, strokovne revije za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jo izdaja Uprava RS za zaščito in reševanje. Revija izhaja od leta 1987 v nakladi 1800 izvodov.
Ujma ni samo vsakokratni letni pregled dogodkov na izbranem področju, temveč je v tridesetih letih postala pravi arhiv podatkov o vseh vidikih nesreč ter vzrokih in odzivih nanje, hkrati pa ponuja pregled nad razvojem znanosti ter sistema zaščite in reševanja.
Doslej je na več kot 800 straneh izšlo več kot 1600 člankov izpod peresa (in tipkovnice) več kot 700 različnih avtorjev.

   

ČASOVNO OBDOBJE