Facebook
Twitter
YouTube

Izpostavljeno (RSS)

17.9.2018
RAZPIS ZA NOVE INŠTRUKTORJE TEHNIČNE PODPORE V ICZR
V skladu s Pravilnikom o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS, št. 102/09 in 45/12) objavljamo razpis za nove inštruktorje tehnične podpore v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje.
   

ČASOVNO OBDOBJE