Facebook
Twitter
YouTube

Izpostavljeno (RSS)

17. 5. 2018
OSNUTEK - Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov požarne zaščite
Ponovno vas vabimo k oddaji pripomb in predlogov k spremenjenemu osnutku Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. S tem pravilnikom se določajo skupine vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, ki se morajo nadzorovati, obseg nadzora, zavezanci v postopku nadzora in evidenca zavezancev, pogoji, ki jih morata izpolnjevati izvajalec preizkusov vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in tehnični preglednik, postopek za pridobitev, prenehanje in odvzem pooblastila za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, čezmejno opravljanje storitev in priznavanje kvalifikacij tujim državljanom na področju nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, postopek preizkusa vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter oblika, vsebina in postopek izdaje poročila o opravljenem preizkusu in potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite.

Pripombe in predloge nam lahko posredujete do petka, 15. 6. 2018, na naslov:
Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje
Vojkova cesta 61
1000 Ljubljana
gp.dgzr@urszr.si
   

ČASOVNO OBDOBJE