Facebook
Twitter
YouTube

Izpostavljeno (RSS)

30. 3. 2018
Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2018
Vlada Republike Slovenije je na 174. seji v četrtek, 29.03.2018, sprejela Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2018, ki je je pripravljen v skladu s cilji, usmeritvami in nalogami, določenimi v Resoluciji o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 (Uradni list RS, št. 75/16). Upoštevani so načrtovani najpomembnejši programi in aktivnosti ministrstev ter vladnih služb in sprejeti proračun Republike Slovenije za leto 2018.
   

ČASOVNO OBDOBJE