Facebook
Twitter
YouTube

Izpostavljeno (RSS)

2. 2. 2018
Zakon o dopolnitvi Zakona o gasilstvu
Poklicni gasilci imajo kot javni uslužbenci na področju zaščite in reševanja, ki opravljajo operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči, pravico do dodatka za stalnost.S predlagano dopolnitvijo Zakona o gasilstvu se dodatek za stalnost ureja primerljivo z ostalimi uniformiranimi poklici in hkrati izpolnjuje zavezo Vlade RS iz Stavkovnega sporazuma.
   

ČASOVNO OBDOBJE