Facebook
Twitter
YouTube

Izpostavljeno (RSS)

27. 9. 2017
KO SE NESREČA ZGODI, NAJ BODO PROSTE POTI!
Tema projekta Oktober – mesec požarne varnosti v letu 2017 so intervencijske poti in površine za gasilce, med katere spadajo dostopne poti za gasilce, dovozne poti za gasilska vozila, delovne površine za gasilska vozila in postavitvene površine za gasilska vozila. Na tematiko opozarjamo s sloganom Ko se nesreča zgodi, naj bodo proste poti!
   

ČASOVNO OBDOBJE