Facebook
Twitter
YouTube

Izpostavljeno (RSS)

20. 12. 2017
Voščilo
Srečno in zdravo v letu 2018!

1. 12. 2017
Raziskava javnega mnenja o poznavanju številke 112 v Sloveniji
Pričujoča raziskava javnega mnenja o poznavanju številke 112 v Republiki Sloveniji je kvantitativnega tipa, zbiranje podatkov zanjo pa temelji na telefonskem anketiranju prek stacionarnih in mobilnih telefonov, ki je avtomatizirano po načelih CATI (Computer Aided Telephone Interviews).
27. 9. 2017
KO SE NESREČA ZGODI, NAJ BODO PROSTE POTI!
Tema projekta Oktober – mesec požarne varnosti v letu 2017 so intervencijske poti in površine za gasilce, med katere spadajo dostopne poti za gasilce, dovozne poti za gasilska vozila, delovne površine za gasilska vozila in postavitvene površine za gasilska vozila. Na tematiko opozarjamo s sloganom Ko se nesreča zgodi, naj bodo proste poti!
11. 8. 2017
Preklicana velika požarna ogroženost naravnega okolja

Na podlagi 8. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje z 11. avgustom 2017 razglaša prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene 5. avgusta 2017, na območju občin Koper, Ankaran, Izola, Piran, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Miren – Kostanjevica in Renče – Vogrsko. V navedenih občinah bosta Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija z 11. avgustom 2017 prenehala izvajati poostren nadzor.

   

ČASOVNO OBDOBJE