Napaka
Pretvorba v številko.
Spremenljivka ni številskega tipa.